Skip to main content

Eenduidige aanpak na overheveling aanspraak diabeteshulpmiddelen

Eenduidige aanpak na overheveling aanspraak diabeteshulpmiddelen
8 December, 2020

Eerder dit jaar is door de overheid aangekondigd dat alle hulpmiddelen voor patiënten met diabetes verstrekt en bekostigd gaan worden vanuit één loket. Met als uitgangspunt dat patiënten kwalitatief goede en doelmatige diabeteszorg ontvangen. Dit betekent dat Continue Glucose Monitoring (CGM) en ketonenteststrips zullen worden overgeheveld van de medisch-specialistische zorg naar de hulpmiddelenzorg. Op 1 januari 2021 zal deze overheveling van kracht zijn. Vanaf dat moment vallen alle uitwendige medische hulpmiddelen voor diabeteszorg onder het hulpmiddelenzorgbudget. Patiënten krijgen met deze verandering de diabeteshulpmiddelen thuis geleverd vanuit één partij, de hulpmiddelenleverancier.

In deze brief informeren we u als behandelaar graag over de gezamenlijke aanpak van zorgverzekeraars, fabrikanten en hulpmiddelenleveranciers naar aanleiding van deze overheveling. Een soepele overgang en een eenvoudig en helder proces voor behandelaren en patiënten staan hierbij voorop.

Werkwijze na overheveling CGM naar hulpmiddelenzorg

Als behandelaar kunt u ervan op aan dat uw patiënt goed en snel voorzien zal worden van de door u voorgeschreven en aangevraagde hulpmiddelen. Voorafgaand aan de overheveling dragen de hulpmiddelenleveranciers zorg voor de inrichting van CGM in het voorschrijfportaal. U kunt in dit online portaal patiënten die in aanmerking komen voor CGM eenvoudig en snel verwijzen, zoals u wellicht al gewend bent met andere medische hulpmiddelen. Na ontvangst en goedkeuring van de aanvraag wordt de verstrekking direct in gang gezet. De hulpmiddelenleverancier verzorgt de inkoop, een snelle levering bij de patiënt thuis en de declaratie bij de zorgverzekeraar. Onze verwachting is dat voorschrijven voor ziekenhuizen zo makkelijker zal verlopen.

Patiënten die reeds gebruik maken van CGM kunt u vanaf nu gaan registreren in het voorschrijfportaal, zodat zij niet zonder materialen komen te zitten op het moment dat de nieuwe regeling ingaat. Nieuwe patiënten kunt u vanaf 1 januari aanmelden in de voorschrijfportalen van de hulpmiddelenleveranciers.

Patiënten die momenteel rechtstreeks hun CGM-producten ontvangen van de fabrikant, worden binnenkort door hen op de hoogte gesteld van de verandering voor hun situatie.

Werkwijze na overheveling ketonenteststrips naar hulpmiddelenzorg

Naast de overheveling van CGM zullen ook ketonenteststrips bekostigd gaan worden vanuit het hulpmiddelenbudget. Indien er een medische indicatie bestaat voor deze strips zijn deze tevens verkrijgbaar bij de betreffende hulpmiddelenleverancier via het voorschrijfportaal. De hulpmiddelenleveranciers verzorgen ook hiervoor de declaratie bij de zorgverzekeraars.

Overheveling en budget

De afspraak met VWS is dat overheveling van CGM en ketonenteststrips budget neutraal plaats gaat vinden. Zorgverzekeraars hebben met de diverse ziekenhuizen financiële afspraken gemaakt over de inzet van deze medische hulpmiddelen. Met de overheveling vervalt de vergoeding voor deze hulpmiddelen als onderdeel van de DBC. Zorgverzekeraars zullen met de betreffende ziekenhuizen afspraken maken over de aanpassingen in de vergoeding en/of het budget.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Medtronic of met de fabrikanten en/of hulpmiddelenleveranciers waarmee u samenwerkt.

Namens de zorgverzekeraars, fabrikanten en hulpmiddelenleveranciers:

 • A.S.R.
 • CZ
 • DSW
 • Eno
 • Eucare
 • Menzis
 • ONVZ
 • VGZ
 • Zilveren Kruis
 • Zorg en Zekerheid
 • Medtronic
 • Dexcom
 • Mediq
 • OneMed