Skip to main content

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion

Læs denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fortæller dig, hvordan vi bruger de oplysninger, som vi indsamler om dig via dette Medtronic-websted, som styres af Medtronic Danmark A/S beliggende i Danmark. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke situationer, hvor vi har underrettet dig, om at en alternativ erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder, og den gælder heller ikke for andre Medtronic-websteder, herunder websteder, der styres af andre af Medtronics associerede selskaber. Du bør læse den erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er slået op på andre Medtronic-websteder, når du besøger dem. Dette websted og denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tiltænkt en Landespecifik målgruppe.

Vi har i sinde at behandle dine oplysninger på en måde, som er rimelig og i overensstemmelse med dine forventninger, og vi opfordrer dig til at læse og tage højde for oplysningerne i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at bekræfte, at dette er tilfældet.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

De oplysninger, som vi modtager, og hvordan vi bruger dem, afhænger af, hvad du gør, når du besøger vores websted. Vi indsamler og bruger ikke-personlige oplysninger (oplysninger, der ikke identificerer dig personligt) på en anden måde end dine personoplysninger.

Dine personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig, som f.eks.:

 • fornavn og efternavn
 • adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger
 • serienummer på medicinsk udstyr
 • personlige helbredsoplysninger
 • fødselsdato eller alder
 • brugernavn eller profil til sociale medier
 • interesser og kvalifikationer
 • IP-adresse, når en sådan adresse er forbundet med en specifik bruger

Vi indsamler personoplysninger om vores brugere på to måder:

 1. Når du indtaster dine personoplysninger på visse sider på webstedet. F.eks. når du udfylder en registreringsformular for en bestemt tjenesteydelse, deltager i en undersøgelse eller udfylder en kontaktformular.
 2. Ved hjælp af automatiske metoder, mere specifikt via cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer af de websteder, som du besøger. De bruges i bredt omfang til få websteder til at fungere eller fungere mere effektivt samt til at indsamle oplysninger til ejerne af webstedet. For at få flere oplysninger om cookies skal du klikke her.

Hvordan bruger medtronic personoplysninger?

Vi bruger de oplysninger, som du har delt med os via dette websted (andre oplysninger end følsomme oplysninger, som er beskrevet separat nedenfor) til følgende formål:

 • Til at svare på dine anmodninger
 • Til at yde de tjenesteydelser eller give dig de oplysninger, du anmoder om
 • Til at give dig mulighed for at registrere visse produkter eller tjenesteydelser eller forbedre deres funktion
 • Til at løse og spore status for problemer, som forbrugerne måtte opleve med produkter eller tjenesteydelser
 • Til at administrere vores forhold til dig og lette eventuel opfølgning (f.eks. ved at gemme relevante oplysninger og præferencer i en rimelig periode)
 • Til at indgå i eller udarbejde en kontrakt med dig (f.eks. hvis du ønsker at bestille produkter eller tjenesteydelser fra os)
 • Til at gøre det muligt for dig at deltage i vores online-kommunikation, herunder sociale medier og blogs
 • Til at kontakte dig vedrørende oplysninger, der kan være interessante for dig – læs mere herom i afsnittet Markedsføring og uddannelse nedenfor.
 • På andre måder, som du samtykker til

Medtronic kan også bruge dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde følgende legitime interesser, så længe det er i overensstemmelse med dine rettigheder og forventninger til fortrolighed:

 • Til analytiske formål for at forske, udvikle og forbedre programmer, produkter, tjenesteydelser og indhold
 • Til at anonymisere dine oplysninger ved at fjerne personlige identifikatorer (dit navn, e-mailadresse, CPR-nummer. osv.), så de kan bruges til andre formål. I dette tilfælde vil de anonymiserede oplysninger ikke længere identificere dig, og de kan behandles som andre ikke-personlige oplysninger. Se det relevante afsnit nedenfor for at få flere oplysninger.
 • Til at forbedre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og andre regler for din brug af dette websted
 • Til at beskytte vores rettigheder eller ejendom

Medtronic har også juridiske grunde til at bruge dine personoplysninger:

 • Efter behov for at beskytte en persons helbred, sikkerhed eller trivsel; og
 • for at overholde love eller bestemmelser, retskendelser eller andre juridiske processer

Hvor det kræves i henhold til lovgivningen, vil vi bede dig om at "tilmelde dig" eller give dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et bestemt formål. Hvor lovgivningen kræver dette, vil vi f.eks. kun sende dig nyhedsbreve, hvis du abonnerer på dem.

Hvad er følsomme oplysninger?

Nogle former for personoplysninger er følsomme oplysninger. Følsomme oplysninger er personoplysninger, der afslører eller har forbindelse til dit helbred (som f.eks. serienummeret på din enhed eller datoen for implantatet), genetiske eller biometriske data, din race eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, seksualliv eller seksuelle orientering, politiske holdninger eller medlemsskab af fagforening.

Behandler medtronic følsomme oplysninger anderledes end andre personoplysninger?

Medtronic indsamler og behandler kun dine følsomme oplysninger:

 • På de måder, som du har givet dit udtrykkelige samtykke til.
 • Til at beskytte dine eller andre personers vitale interesser i tilfælde, hvor dit udtrykkelige samtykke ikke kan gives eller anmodes om med rimelighed
 • I henhold til gældende lovgivning, hvilket omfatter passende og specifikke foranstaltninger til sikring af dine grundlæggende rettigheder og interesser
 • Hvor behandlingen er nødvendig af medicinske årsager, og hvor vi efter omstændigheder har tavshedspligt svarende til den tavshedspligt, som et sundhedspersonale er underlagt
 • Til at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende

F.eks.:

 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger direkte fra dig, når du frivilligt meddeler os om dem til et bestemt formål (f.eks. når du kontakter os med et spørgsmål om eller et forslag til vores produkter og tjenesteydelser);
 • Vi kan også indsamle følsomme oplysninger om patienter via sundhedspersonalet, som vi samarbejder med i forbindelse med behandling eller teknisk support til vores produkter eller tjenesteydelser til dig;
 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger, hvis det kræves af FDS.
 • Vi kan indsamle følsomme oplysninger om deltagere, som udtrykkeligt har samtykket til at deltage i kliniske forsøg, undersøgelser og andre forskningsinitiativer.

Ikke-personlige oplysninger

Ikke-personlige oplysninger er oplysninger, som ikke kan identificere dig eller på nogen måde forbindes med dig. De ikke-personlige oplysninger, som vi indsamler om dig via dette websted, kan derfor ikke identificere dig som enkeltperson og vil ikke blive forbundet med dig. Dette kan omfatte oplysninger som f.eks. de følgende:

 • Den type webbrowser, som du bruger (f.eks. Internet Explorer)
 • Navnet på det domæne, hvorfra du åbner internettet
 • Internetadressen på det websted, hvorfra du oprettede direkte forbindelse til vores websted
 • Dato og klokkeslæt for dit besøg på vores websted
 • De sider, som du har besøgt på vores websted
 • De søgetermer, som du bruger
 • De links, som du klikker på

Hvis du besøger vores websted for at læse eller downloade oplysninger, f.eks. om en sygdom eller om nogle af vores produkter, kan vi indsamle visse ikke-personlige oplysninger fra din computer. Disse oplysninger indsamles fra din computers webbrowser. For at få flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om besøgende på vores websted, kan du klikke her.

Hvad gør medtronic med ikke-personlige oplysninger?

Vi leder altid efter metoder til at give dig en bedre service og forbedre vores produkter, tjenesteydelser og oplevelsen af webstedet. Vi bruger ikke-personlige oplysninger fra dig til at gøre dette websted mere nyttigt for besøgende. Vi kan også bruge ikke-personlige oplysninger til andre forretningsmæssige formål. Vi bruger f.eks. ikke-personlige oplysninger eller samling af ikke-personlige oplysninger til at:

 • Oprette rapporter til internt brug for at udvikle programmer, produkter, tjenesteydelser eller indhold
 • Tilpasse eller forbedre oplysningerne eller de leverede tjenesteydelser
 • Dele eller sælge oplysninger til tredjemand
 • Videregive oplysninger om, hvordan vores websted bruges, som f.eks. "statistik over trafik" og "svarprocenter" til tredjemand

Direkte markedsføring og uddannelsesmateriale

Medtronic sender dig muligvis uddannelsesmateriale og andre oplysninger om vores produkter og tjenesteydelser samt oplysninger om kliniske forsøg eller produkter og tjenesteydelser, som kan være interessante for dig på baggrund af de oplysninger, som du har delt med os, og som vi har indsamlet via cookies eller tilsvarende teknikker i forbindelse med din brug af vores Medtronic-websteder, sociale medier og blogs. Klik here for at få flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies og om dit valg i den forbindelse.

Vi beder dig om at "tilmelde dig" eller give dit samtykke til brugen af dine personoplysninger til en sådan kommunikation i henhold til gældende love.

Hvis du på noget tidspunkt beslutter, at du ikke længere vil modtage uddannelsesmæssige, kommercielle eller salgsfremmende oplysninger i forbindelse med vores produkter og tjenesteydelser eller produkter eller tjenesteydelser fra vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere, kan du sende en e-mail til os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor, og skriv "FRAMELD" i emnelinjen på din e-mail. Du kan også bruge den afmeldingsprocedure, der er angivet i de meddelelser, som du modtager fra os.

Bemærk, at hvis du afmelder salgsfremmende meddelelser fra os, kan vi fortsat sende dig relevante oplysninger i forbindelse med andre lovlige formål, som f.eks. at administrere din konto hos os, at besvare dine anmodninger, at indgå aftaler med dig eller videregive oplysninger til dig, som Medtronic skal oplyse om i henhold til loven, f.eks. i forbindelse med tilbagekaldelser af produkter.

Deler medtronic nogensinde personoplysninger med tredjemand?

Medtronic deler ikke dine personoplysninger fra dette websted med tredjemand ud over det, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

I vores almindelige forretningsforløb kan vi dele nogle personoplysninger med Medtronics associerede selskaber eller tredjemandsvirksomheder, som vi hyrer til at udføre tjenesteydelser eller funktioner på vores vegne.

Vi kan f.eks.:

 • Bruge forskellige sælgere eller leverandører til at sende dig de produkter, som du bestiller fra vores websted. I disse tilfælde giver vi oplysninger videre til sælgeren for at behandle din bestilling, som f.eks. dit navn og e-mailadresse.
 • Bruge en tjenesteudbyder til at administrere visse adresselister for nyhedsbreve eller andre oplysninger, som du har tilmeldt dig, og give adgang til din e-mailadresse til dette formål.
 • Bruge en applikation eller platform fra en tredjemand til at administrere og holde styr på vores kommunikation med dig.
 • Bruge vores virksomheds associerede selskaber til at levere tjenesteydelser i forbindelse med dine personoplysninger. Vi kan f.eks. gemme dine oplysninger på en sikker server hos vores associerede selskaber i Europa eller USA. Se det relevante afsnit nedenfor for at få flere oplysninger om de omstændigheder, hvorunder vi overfører dine oplysninger til andre lande.

Under alle omstændigheder deler vi ikke flere oplysninger end nødvendigt, og vi bemyndiger ikke nogen tredjemand til at gemme, videregive eller bruge dine oplysninger, medmindre det sker i forbindelse med de anmodede tjenesteydelser i overensstemmelse med de ovennævnte formål.

Bemærk, at i henhold til gældende love kan vi videregive dine personoplysninger, hvis vi mener, at dette er nødvendigt for at overholde love, bestemmelser, retskendelser samt juridiske eller statslige anmodninger. I det usandsynlige tilfælde, at alle eller dele af vores virksomhed opkøbes af en tredjemand, kan dine oplysninger blive overført til den nye virksomhedsejer, så længe det er relevant for den pågældende virksomhed og underlagt fornødne garantier.

Derudover kan vi bruge og videregive dine personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt for at:

 • Forbedre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og de andre regler for din brug af dette websted
 • Beskytte vores rettigheder eller ejendom
 • Beskytte andre personers helbred, sikkerhed eller trivsel
 • Overholde love eller bestemmelser, retskendelser eller andre juridiske processer
 • Undersøge eller gribe ind i tilfælde af mistanke om svig eller ulovlige aktiviteter

Derudover skal du være opmærksom på, at visse områder af vores websted kan være interaktive og give dig mulighed for at poste oplysninger, som andre brugere kan se. Hvis du ikke ønsker at få vist dine oplysninger offentligt, skal du ikke bruge disse områder af webstedet.

Overfører vi personoplysninger til andre lande?

II visse tilfælde kan Medtronic overføre personoplysninger, som er indsamlet på dette websted, til vores associerede selskaber eller tredjemandsudbydere i andre lande, men kun i forlængelse af de formål, der er fremsat i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. I tilfælde, hvor personoplysninger overføres fra Europa til andre lande, sørger vi for at have sikkerhedsforanstaltninger på plads svarende til det, der er angivet i europæiske databeskyttelseslove. For at få flere oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret af Medtronic, bedes du kontakte os.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi har tilladelse til at bruge dem til i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du f.eks. fortæller os, at du ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev fra os, sletter vi straks din e-mailadresse fra vores adresseliste. Hvis du deltager i et program via vores websted, sletter vi personoplysningerne som en del af det pågældende program inden for rimelig tid efter dets fuldførelse (seks måneder efter fuldførelse vil f.eks. normalt anses for at være rimelig tid, medmindre vi har lovlige grunde til at gemme nogle af oplysningerne i længere tid (f.eks. hvis det er nødvendigt for validering eller for at opfylde vores forpligtelser med hensyn til registrering)).

Hvad sker der, hvis erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger ændrer sig?

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev senest ændret den 5/25/2018. Vi kan til enhver tid og af enhver årsag ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi beslutter at foretage en væsentlig ændring i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, slår vi en meddelelse op på hjemmesiden på vores websted i et tidsrum efter, at denne ændring er foretaget. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hver gang du besøger webstedet.

Hvad med fortroligheden på andre websteder?

Dette websted indeholder muligvis links til andre websteder. Nogle af disse websteder styres muligvis af Medtronics associerede selskaber, og nogle styres muligvis af tredjemand. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for andre websteder, heller ikke andre af Medtronics websteder. Når du forlader dette websted, anbefaler vi derfor, at du gennemgår de privatlivspolitikker, som gælder for de oplysninger, som du giver på andre websteder. Vi oplyser links som en hjælp til dig, men vi gennemgår, styrer eller overvåger ikke privatlivspolitikkerne på websteder, der styres af andre. Vi er heller ikke ansvarlige for websteder, der styres af tredjepart eller for dine forretningsforbindelser med dem.

Gælder der særlige regler for børns privatliv?

Vi er meget omhyggelige med at beskytte børns privatliv online. Vi vil ikke bevidst indsamle personoplysninger (som f.eks. et barns navn eller e-mailadresse) fra børn under 13 år uden samtykke fra forældre/værger. Hvis du mener, at vi på anden måde har indsamlet personoplysninger fra personer under 13 år, kan du kontakte os.

Hvad med webstedets sikkerhed?

Sikkerheden er meget vigtig for os. Vi har også forståelse for, at sikkerheden er vigtig for dig. Vi bruger branchens standardmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller sletning. Intet websted eller ingen e-mail-overførsel er dog 100 % sikker, og vi opfordrer dig derfor til at være særligt opmærksom på, hvilke oplysninger du sender eller anmoder om via e-mail, og at tage de rette forholdsregler som f.eks. at holde de brugernavne og adgangskoder, som du bruger, fortrolige.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid udøve din indsigtsret, retten til at berigtige og slette alle personoplysninger om dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger i henhold til gældende love.

På baggrund af den specifikke situation har du også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen eller behandlingen af dine personoplysninger, som vi har baseret på vores legitime interesser.

Hvis vi behandler dine personoplysninger automatisk som en del af en service til dig eller på baggrund af dit samtykke, har du også ret til anmode om en kopi af dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (kendt som retten til "dataportabilitet").

Sådanne anmodninger kan sendes skriftligt til:

Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S

Bemærk, at vi muligvis vil bede dig om at bevise din identitet (som f.eks. via en kopi af dit id-kort eller pas), før vi kan opfylde din anmodning.

Hvis vi har baseret vores indsamling eller gjort brug af dine personoplysninger ved dit samtykke, har du også til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke på samme måde, som det blev givet, eller ved at sende en anmodning på ovennævnte måde.

Du kan også til enhver tid uden gebyrer og uden begrundelse afmelde direkte markedsføringskampagner og anmode om ikke længere at modtage salgsfremmende materiale som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke er tilfreds med vores håndtering af din anmodning, kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed. Se desuden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Sådan kontakter du medtronic

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte os via vores websted eller via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnittet Dine rettigheder ovenfor.