Skip to main content

Skydd av personuppgifter

Var god läs denna integritetspolicy noggrant

Denna Integritetspolicy ger dig information om hur vi använder uppgifterna som vi samlar in från dig via denna Medtronic-webbplats, som drivs av Medtronic Sverige AB med säte i Sverige. Denna Integritetspolicy gäller inte för situationer där vi har meddelat dig om att en annan Integritetspolicy gäller, och den gäller inte heller för andra Medtronic-webbplatser, inklusive webbplatser som drivs av andra Medtronic-dotterbolag. Du bör gå igenom de integritetspolicyer som finns på andra Medtronic-webbplatser när du besöker dem. Denna webbplats och denna Integritetspolicy är avsedda för en LANDSSPECIFIK publik. Vi har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett rättvist sätt som motsvarar dina förväntningar, och uppmuntrar dig till att läsa och tänka över informationen som ges i denna Integritetspolicy för att bekräfta att så är fallet.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifterna vi tar emot, och hur vi använder dessa, beror på vad du gör när du besöker vår webbplats. Vi samlar in och använder uppgifter som inte är personliga (uppgifter som inte identifierar dig personligen) på andra sätt än dina personuppgifter.

Dina personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera just dig, såsom:

 • för- och efternamn
 • adress, telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter
 • serienummer på medicinska enheter
 • information om personlig hälsa
 • födelsedatum eller ålder
 • användarnamn eller profil på sociala medier
 • intressen och kvalifikationer
 • IP-adresser (Internet Protocol) när dessa adresser är knutna till en specifik användare.

Vi samlar in personuppgifter om våra användare på två sätt:

 1. När du anger personuppgifter på vissa sidor på webbplatsen. Du kanske fyller i registreringsformulär för en särskild tjänst, deltar i en enkät eller fyller i ett kontaktformulär.
 2. Med automatiska metoder, särskilt via cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator av webbplatserna som du besöker. De används ofta för att se till att webbplatser fungerar, eller så att de fungerar bättre, samt för att ge information till webbplatsens ägare. Klicka här för mer information om cookies.

Hur använder medtronic personuppgifter?

Vi kan använda uppgifterna som du delar med oss via denna webbplats (förutom känsliga uppgifter, vilka tas upp separat längre fram) för följande ändamål:

 • svara på dina förfrågningar
 • tillhandahålla tjänsterna eller informationen du begär
 • låta dig registrera vissa produkter eller tjänster, eller förbättra deras funktionalitet
 • lösa och spåra statusen för problem som rör konsumenter och/eller produkter eller tjänster
 • hantera vår relation med dig och underlätta eventuell uppföljning (exempelvis genom att spara relevanta uppgifter och inställningar under en rimlig tidsperiod)
 • ingå eller utföra ett kontrakt med dig (exempelvis om du vill beställa produkter eller tjänster från oss)
 • låta dig delta i våra onlinegrupper, inklusive sociala medier och bloggar
 • kontakta dig med information som kan vara av intresse för dig – läs mer i avsnittet Marknadsföring och utbildning nedan
 • andra ändamål som du samtycker till.

Medtronic kan också använda dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att utöva följande legitima intressen, så länge de är förenliga med dina integritetsrättigheter och -förväntningar:

 • För analysändamål för att undersöka, utveckla och förbättra program, produkter, tjänster och innehåll.
 • För att avidentifiera dina uppgifter genom att ta bort eventuella personliga identifierare (ditt namn, din e-postadress, ditt personnummer, etc.) så att de kan användas i andra syften. I detta fall identifierar de avidentifierade uppgifterna inte längre dig, och kan behandlas som icke personliga uppgifter. Se relevant avsnitt nedan för mer information.
 • För att verkställa denna Integritetspolicy och andra regler om din användning av denna webbplats.
 • För att skydda våra rättigheter eller vår egendom.

Medtronic har även rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter:

 • Då det är nödvändigt för att skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd.
 • För att följa lagar eller förordningar, domstolsbeslut eller andra rättsprocesser.

När det krävs enligt lag kommer vi be dig att ”godkänna” eller ge ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett visst ändamål. Då lagen kräver detta skickar vi exempelvis endast våra nyhetsbrev till dig om har valt att prenumerera på dem. 

Vad är känsliga uppgifter?

Vissa typer av personuppgifter är känsliga uppgifter. Känsliga uppgifter är personuppgifter som avslöjar eller relaterar till din hälsa (t.ex. din enhetens serienummer eller implantatsdatumet), genetiska eller biometriska uppgifter,  ditt etniska ursprung, religion eller filosofisk övertygelse, sexliv eller sexuell läggning, politiska åsikter eller fackföreningsmedlemskap.

Kommer medtronic behandla känsliga uppgifter på andra sätt än övriga personuppgifter?

Medtronic kommer endast att samla in och behandla dina känsliga uppgifter enligt följande:

 • På sätt som du har gett ditt uttryckliga samtycke för.
 • För att skydda intressen som är av avgörande betydelse för dig eller en annan person, i de fall där du inte kan ge ditt uttryckliga samtycke eller då det rimligen inte kan begäras.
 • Enligt tillämplig lagstiftning som inkluderar lämpliga och särskilda åtgärder för att skydda dina grundläggande rättigheter och intressen.
 • Där behandlingen är nödvändig för medicinska ändamål och vi, under omständigheterna, är belagda med tystnadsplikt som motsvarar tystnadsplikten för personer inom sjukvården.
 • För att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Till exempel:

 • Vi kan samla in känsliga uppgifter direkt från dig när du frivilligt lämnat dessa till oss för ett visst ändamål (t.ex. när du kontaktar oss med frågor eller förslag om våra produkter och tjänster).
 • Vi kan också samla in känsliga uppgifter om patienter via hälso- och sjukvårdspersonal som vi arbetar med för att ge dig behandling eller teknisk support för våra produkter eller tjänster.
 • Vi kan samla in känsliga uppgifter så som krävs samt enligt europeiska och andra statliga myndigheter för att säkerställa säker och effektiv användning av våra produkter och tjänster.
 • Vi kan samla in känsliga uppgifter om deltagare som medvetet har gett samtycke till att delta i kliniska tester, studier och andra forskningsinitiativ.

Icke-personliga uppgifter

Icke-personliga uppgifter är uppgifter som inte kan identifiera dig eller bindas till dig på något sätt. Därför kan de icke-personliga uppgifterna som vi samlar in via denna webbplats inte identifiera dig som enskild person, och kommer inte att kopplas till dig. Det kan exempelvis omfatta följande uppgifter:

 • vilken typ av webbläsare du använder (exempelvis Internet Explorer)
 • namnet på domänen från vilken du får åtkomst till internet
 • internetadressen för webbplatsen som länkade dig direkt till vår webbplats
 • datum och tid då du besökte vår webbplats
 • vilka sidor du har besökt på vår webbplats 
 • söktermerna du använder
 • länkarna som du klickar på.

Om du besöker vår webbplats för att läsa eller ladda ner information, såsom information om ett hälsotillstånd eller om en av våra produkter, kan vi samla in vissa icke-personliga uppgifter från din datorn. Dessa uppgifter samlas in från din dators webbläsare.Klicka här för mer information om hur vi använder cookies för att samla in uppgifter om besökarna på vår webbplats.

Vad gör medtronic med icke-personliga uppgifter?

Vi letar alltid efter sätt att ge dig bättre service och förbättra våra produkter, tjänster och webbplatsupplevelser. Vi kommer att använda icke-personliga uppgifter från dig för att göra denna webbplats mer användbar för besökare. Vi kan även använda icke-personliga uppgifter för andra affärssyften. Vi kan exempelvis använda icke-personliga uppgifter eller samlade icke-personliga uppgifter för att:

 • skapa rapporter för intern användning för att utveckla program, produkter, tjänster eller innehåll
 • anpassa eller förbättra information eller tjänster som tillhandahålls
 • dela eller sälja uppgifterna till tredje part
 • ge information om hur vår webbplats används, såsom ”besöksstatistik” och ”responsfrekvenser” till tredje part.

Direktmarknadsföring och utbildningsmaterial

Medtronic kan vilja förse dig med utbildningsmaterial eller annan information om våra produkter och tjänster, samt information om kliniska tester, eller produkter och tjänster från andra som kan komma att intressera dig, baserat på de uppgifter som du har delat med oss och som vi har samlat in via cookies och liknande tekniker vad gäller din användning av Medtronics webbplatser, sociala medier och bloggar. Klicka här för mer information om hur vi använder cookies och dina val i detta hänseende.

Vi kommer be dig att ”godkänna” eller ge samtycke till användningen av din personuppgifter för syftet med sådan kommunikation, enligt tillämpliga lagar.

Om du under något tillfälle beslutar att du inte vill ta emot information om utbildning, annonser eller kampanjer som rör våra produkter och tjänster, eller som rör produkter eller tjänster från våra samarbetspartner eller tjänsteleverantörer, är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss via kontaktuppgifterna nedan och skriva ”AVREGISTRERA” i e-postmeddelandets ämnesrad. Du kan också använda alternativet för att avregistrera dig i alla relevanta meddelande du får från oss.

Observera att vi, om du väljer att inte få reklammeddelanden från oss, fortfarande kan fortsätta att skicka relevant information för andra lagliga syften, såsom att administrera kontot som du har hos oss, för att svara på dina önskemål, för att verkställa avtal med dig eller för att ge dig information som Medtronic enligt lag måste tillhandahålla, såsom vid produktåterkallelser. 

Delar medtronic någonsin personuppgifter med tredje part?

Medtronic delar inte dina personuppgifter som samlats in från denna webbplats med en tredje part, förutom så som beskrivs i denna Integritetspolicy.

I den löpande verksamheten kan vi dela vissa personuppgifter med Medtronics samarbetspartner eller tredjepartsföretag som vi anställer för att utföra tjänster eller funktioner för vår räkning.

Vi kan till exempel göra följande:

 • Använda olika återförsäljare eller leverantörer för att leverera produkter som du beställer på vår webbplats. I dessa fall ger vi uppgifter såsom namn och adress till leverantören så att denna kan behandla din beställning.
 • Använda en tjänsteleverantör för att administrera vissa nyhetsbrev eller informativa utskick som du har registrerat dig för, och ge åtkomst till din e-postadress för detta ändamål.
 • Använda ett program från tredje part eller annan plattform som gör att vi kan hantera och hålla reda på vår kommunikation med dig.
 • Använda våra företagspartner för att tillhandahålla tjänster som relaterar till dina personuppgifter. Vi kan exempelvis spara dina uppgifter på en säker server baserad på vår partners sajt i Europa eller USA. Se relevant avsnitt nedan för mer information om situationer då vi kan överföra dina uppgifter till andra länder.

Vi delar i samtliga fall inte fler uppgifter än nödvändigt, och vi kommer inte tillåta att en tredje part behåller, lämnar ut eller använder dina uppgifter förutom för att leverera de begärda tjänsterna enligt de syften som beskrivs ovan.

Observera att vi enligt tillämpliga lagar kan vidarebefordra dina personuppgifter om vi anser att vi måste göra detta för att följa en lag, reglering, ett domstolsbeslut eller en juridisk eller statlig begäran. I den osannolika händelsen att hela eller delar av vår verksamhet förvärvas av en tredje part kan dina uppgifter överföras till det nya företagets ägare i den mån det är av betydelse för verksamheten i fråga och lämpliga skyddsåtgärder används.

Dessutom kan vi använda och vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om så är nödvändigt för att:

 • tillämpa denna Integritetspolicy och andra regler som rör din användning av denna webbplats
 • skydda våra rättigheter eller vår egendom
 • skydda någons hälsa, säkerhet och välfärd
 • följa en lag eller bestämmelse, ett domstolsbeslut eller en annan rättslig process
 • undersöka eller vidta åtgärder i fall av misstänkt bedrägeri eller olagliga aktiviteter.

Kom även ihåg att vissa delar av vår webbplats kan vara interaktiv och att du där kan lägga upp information som andra användare kan se. Om du inte vill att din information ska visas offentligt ska du inte använda dessa delar av webbplatsen.

Överför vi personuppgifter till andra länder?

I vissa fall kan Medtronic överföra personuppgifter som samlats in från denna webbplats till våra partner eller tredjepartstjänsteleverantörer i andra länder, men endast enligt de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. I de fall då personuppgifter överförs från Europa till andra länder kommer vi se till att skyddsåtgärder som motsvarar de som tillhandahålls av europeiska dataskyddslagar används. Vill du ha mer information om säkerhetsåtgärder som implementerats av Medtronic är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att genomföra de syften som vi har för att använda uppgifterna, enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Om du till exempel berättar att du inte längre vill få nyhetsbrev från oss tar vi omedelbart bort din e-postadress från vår e-postlista. Om du deltar i ett program via vår webbplats tar vi bort personuppgifterna som tillhandahållits som en del av det programmet inom rimlig tid efter att det har slutförts. Som exempel räknas normalt ett halvår efter slutdatumet som rimligt, såvida vi inte har laglig grund att behålla en del av uppgifterna under längre tid (t.ex. om detta krävs för validering eller för att uppfylla bokföringsskyldigheter).

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 25-05-2018. Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst och av vilket skäl som helst. Om vi beslutar att göra en väsentlig förändring i vår Integritetspolicy anges detta på startsidan på vår webbplats under en period efter att ändringen gjorts. Vi rekommenderar att du läser igenom denna Integritetspolicy varje gång du besöker webbplatsen. Du kan läsa den förra versionen av vår Integritetspolicy här.

Vad gäller för integriteten på andra webbplatser?

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Några av dessa webbplatser kan drivas av Medtronics partner, medan andra kan drivas av tredje parter. Denna Sekretesspolicy gäller inte för andra webbplatser, inte ens för andra Medtronic-webbplatser. Därför rekommenderar vi att du varje gång du lämnar denna webbplats granskar de sekretessregler som gäller för uppgifterna du lämnar på andra webbplatser. Vi tillhandahåller länkarna för att underlätta för dig, men vi kommer inte att granska, kontrollera eller övervaka sekretessreglerna för webbplatser som drivs av andra. Vi har inte heller något ansvar för webbplatser som drivs av tredje parter eller för din affärsverksamhet med dem.

Finns det särskilda regler om barns integritet?

Vi vill skydda barns integritet på internet. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter (t.ex. ett barns namn eller e-postadress) från barn under 18 år utan samtycke från förälder eller målsman. Om du ändå tror att vi har samlat in personuppgifter från någon som är yngre än 18 år är du välkommen att kontakta oss.

Vad gäller för webbplatsens säkerhet?

Säkerhet är mycket viktig för oss. Vi förstår även att säkerheten är viktig för dig. Vi använder branschens standardåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller radering. Ingen webbplats eller e-postöverföringsmetod är dock 100 % säker, så vi uppmuntrar dig därför att vara särskilt försiktig med vilka uppgifter du skickar eller begär via e-post och att du vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder genom att exempelvis hålla alla användarnamn och lösenord som du använder hemliga.

Dina rättigheter

Du kan när som helst utnyttja din rätt till att få åtkomst till, korrigera och, i förekommande fall, radera alla personuppgifter med anknytning till dig, eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagar.

Du har också rätt att när som helst, baserat på din specifika situation, invända mot all användning eller behandling av dina personuppgifter som vi har samlat in på grundval av vår legitima intressen.

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt som en del av en tjänst till dig, eller baserat på ditt samtycke, har du även rätt att begära en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart standardformat (detta kallas rätten till ”dataportabilitet”).

Sådana förfrågningar kan skickas till rs.globalprivacyandsecurityincidenthotline@medtronic.com eller via post till 

Medtronic AB
BOX 1230
S-164 28 Kista
Sweden 

Observera att vi kan be dig lämna bevis på din identitet (till exempel genom en kopia av ditt ID-kort eller pass) innan vi kan uppfylla din begäran.

Om vi har grundat vår insamling eller användning av dina personuppgifter på ditt samtycke har du även rätten att när som helst ta tillbaka samtycket på samma sätt som du gav det, eller genom att skicka in en begäran på ovan nämnda sätt.

Du kan också när som helst, utan kostnad och utan att behöva ange något skäl, välja bort alla direkta marknadsföringskampanjer och begära att inte längre få några reklammaterial enligt beskrivningen ovan.

Om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran kan du kontakta oss/vårt Dataskyddsombud på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com eller gällande Dataskyddsmyndighet. Läs mer: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Så kontaktar du Medtronic

Om du har frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via vår webbplats eller via kontaktuppgifterna som anges i avsnittet Dina rättigheter ovan.