Skip to main content

Användningsvillkor

Läs igenom dessa villkor noggrant

Dessa användningsvillkor innehåller de regler som gäller för besökare på denna webbsida som ägs och sköts av Medtronic. Medtronic är det namn vi använder när vi hänvisar till hela vår verksamhet vilket inkluderar Medtronic Inc. och de företag detta bolag kontrollerar som dotterbolag och lokalavdelningar. När vi använder orden vi eller vår syftar vi på Medtronic. Medtronic har också andra webbsidor men dessa användningsvillkor gäller inte för andra webbsidor än denna. Läs de användningsvillkor som publiceras på andra webbsidor när du besöker dem.

Dessa användningsvillkor uppdaterades senast den december 2012. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor helt eller delvis. Läs dem därför varje gång du besöker webbsidan. Genom att nyttja denna webbsida accepterar du den senaste versionen av användningsvillkoren.

Om informationen på denna webbsida

Denna webbsidan är skapad och sköts av Medtronic AB. Innehållet är endast avsett för allmän information. Den information du läser här kan inte ersätta den kontakt du har med din läkare. Medtronic bedriver ingen sjukvård, tillhandahåller inga medicinska tjänster eller råd och informationen på den här webbsidan skall inte betraktas som sådan rådgivning. Tala alltid med din läkare vid behov av diagnos eller behandling.

Hälsoinformation förändras snabbt och det är därför alltid bäst att gå igenom informationen med din läkare.

Den här webbsidan innehåller information om produkter och behandlingar som godkänts i Sverige och är avsedd för dess invånare. Bor du utanför Sverige kan den här webbsidan innehålla information om produkter och behandlingar som inte finns eller är godkända i ditt land.

Vår upphovsrätt och vårt varumärke

Materialet på den här webbsidan tillhör eller är licensierat till oss. Materialet är skyddat av den upphovsrättsliga lagstiftningen i USA och andra länder. Det finns särskilda regler rörande kopiering av detta material. Du får skicka e-post, ladda ner eller skriva ut kopior av materialet på den här webbsidan, men endast för personligt och icke kommersiellt bruk. När du skickar e-post, laddar ner eller skriver ut en kopia av material från den här webbsidan måste du inkludera alla upphovsrättsförbehåll och andra anmärkningar som finns i materialet, inklusive upphovsrättsförbehållet längst ner på sidan.

Vi äger också rätten till de namn vi använder för våra produkter och tjänster på den här webbsidan, och dessa namn är skyddade av varumärkeslagstiftningen i USA och andra länder. Symbolen ® efter ett namn på vår webbsida visar att varumärket är registrerat i USA. Symbolen™ efter ett namn på vår webbsida visar att namnet är ett oregistrerat varumärke. Alla varumärken betraktas som immateriell egendom tillhörig respektive ägare.

Det kan finnas särskilda regler för användning av material från vissa delar av den här webbsidan. Dessa specialregler anslås i så fall tillsammans med det aktuella materialet.

Om du använder material eller varumärken från vår webbsida på ett sätt som inte tydligt medges i de här användningsvillkoren, bryter du mot ditt avtal med oss och kanske även mot lagar rörande upphovsrätt, varumärken och andra lagar. I så fall kommer vi automatiskt att dra in ditt tillstånd att använda den här webbsidan. Äganderätten till materialet tillkommer oss eller författarens till det aktuella materialet på den här webbsidan. Vi förbehåller oss all rätt till materialet om inget annat anges.

Länkar till den här webbsidan och användning av medtronics märken

Du ges härmed en icke exklusiv, begränsad och återkallbar licens att länka till den här webbsidan. Medtronic förbehåller sig rätten att återkalla denna licens när som helst generellt eller din rätt att använda vissa länkar. Du accepterar att ta bort och koppla bort alla eventuella länkar du har till den här webbsidan omedelbart, om Medtronic återkallar din licens.

Du går med på att inte presentera länken till den här webbsidan på ett sådant sätt att den kan kopplas till annonsering eller upplevs som reklam för någon organisation, produkt eller service. Du går med på att länken inte får förekomma på en webbsida som kan upplevas som stötande, nedsättande, kränkande, svårt förolämpande eller illasinnad. Du får under inga omständigheter göra ändringar i den här webbsidan eller något av dess innehåll eller kopiera delar av den till en server. Du går med på att inte visa eller använda Medtronics logotyp eller varumärke på något som helst sätt utan föregående skriftliga medgivande.

Länkar till andra webbsidor

Den här webbsidan kan innehålla länkar till webbsidor som inte sköts av Medtronic. Vi tillhandahåller dessa länkar för att underlätta för dig men vi går inte igenom, kontrollerar eller övervakar materialet på någon annan webbsida. Vi ansvarar inte för funktionaliteten på de webbsidor vi länkar till eller för affärer med dem. Ditt nyttjande av andra webbsidor är underställd användningsvillkoren på dessa webbsidor, inklusive sekretessdeklarationer på de sidorna.

Dessa webbsidor kan innehålla information om användning av medtronics produkter eller behandlingar som inte godkänts i det land där du bor. Vi varken kontrollerar eller rekommenderar denna information.

Dina synpunkter, kommentarer och idéer

Vi tar tacksamt emot synpunkter, kommentarer och idéer från besökare på den här webbsidan. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att information du skickar via den här sidan kommer att betraktas som opersonlig, icke-konfidentiell och utan upphovsrättsförbehåll (till skillnad från personlig information enligt definition i vår Sekretessdeklaration). Om du skickar in idéer, information, förslag, kunskap eller teknisk information eller materiel till oss via den här sidan ger du samtidigt Medtronic obegränsad, royaltyfri rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, vidaresända och distribuera dem på valfritt medium. Du accepterar också att Medtronic äger rätt att använda den för valfritt ändamål.

Inga garantier allt innehåll på den här webbsidan tillhandahålls dig i befintligt skick. Medtronic avsäger sig härmed alla garantier av alla slag, både uttryckliga och underförstådda, lagstadgade eller andra. Medtronic gör inga uttalanden om eller utfäster garantier om att den här webbsidan är felfri eller kommer att kunna nyttjas utan avbrott. Du bär själv ansvaret för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att sådant innehåll du får tag på via den här webbsidan är fritt från virus och inte innehåller någon annan potentiellt destruktiv datakod.

Ansvarsbegränsning du accepterar att varken medtronic eller någon person eller företag med koppling till medtronic kan hållas ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma av ditt användande eller felaktigt nyttjande, såväl avsiktligt som oavsiktligt, av den här webbsidan eller materialet på densamma. Denna begränsning gäller krav som kan hänföras till garanti, avtal eller åtalbar handling som kan ge upphov till rätt till skadestånd, strikt ansvar eller andra juridiska påföljder. Detta skydd gäller medtronic, dess tjänstemän, chefer, anställda, ombud och leverantörer som nämns på den här sidan. Detta skydd gäller alla typer av förlust inklusive, dock utan att begränsas därtill, direkt eller indirekt skada, särskild skada, olycksskada, följdskada, typisk skada och straffansvar, personlig skada, dödsfall p g a försumlighet eller felbehandling, ekonomisk skada eller skada pga förlorad data eller verksamhetsavbrott.

Övriga regler för den här webbsidan

Förutom dessa villkor och de i sekretessdeklarationen kan du komma att omfattas av andra villkor som gäller när du nyttjar vissa tjänster eller visst material på delar av den här webbsidan, t ex om du följer en länk från den här sidan. Läs vår sekretessdeklaration för att få reda på hur vi skyddar och använder information som vi samlar in via den här webbsidan.

Om du bryter mot dessa användningsvillkor eller sekretessdeklarationen på ett sätt som leder till skada för andra skall du hålla Medtronic skadeslös för eventuellt ansvar för sådan skada.

Genom att använda den här webbsidan accepterar du att eventuell tvist med Medtronic eller tvist som på något sätt har att göra med ditt nyttjande av den här webbsidan skall avgöras av domstol i Sverige och enligt i Sverige gällande lag. Du går dessutom med på och accepterar personlig medverkan i domstol i samband med eventuell tvist som inbegriper Medtronic eller dess samarbetspartners, anställda, chefer, ombud eller leverantörer. Dessa användningsvillkor regleras av lagstiftningen i Sverige och omfattas inte av dess regler om lagkonflikt.

Frågor, kommentarer och anmärkningar

Medtronic kan skicka meddelanden till dig via e-post, allmän publicering på webbsidan eller genom skriftligt meddelande som skickas per post till den adress du registrerat hos Medtronic. Du kan skicka meddelanden till Medtronic via länken Kontakta Medtronic eller till:

Medtronic AB,
Box 1230
164 28 KISTA, Sverige
Telefon: 08-568 585 00
Fax: 08-568 585 01