Skip to main content

Vilkår for bruk

Les disse vilkårene for bruk nøye.

Disse vilkårene for bruk inneholder regler som gjelder for besøkende på dette Medtronic-nettstedet. Dette nettstedet eies og drives av Medtronic. Medtronic er det navnet vi bruker når vi viser til hele virksomheten, inkludert Medtronic Inc., og alle de foretakene som selskapet kontrollerer, som datterselskaper og tilknyttede selskaper. Når vi bruker ordene "vi" eller "vår/vårt/våre", mener vi Medtronic. Medtronic driver også andre nettsteder. Disse vilkårene for bruk gjelder ikke for de andre nettstedene våre. Du bør gå gjennom vilkårene for bruk som står på disse Medtronic-nettstedene, når du besøker dem.

Disse vilkårene for bruk ble sist oppdatert i desember 2012. Vi kan komme til å endre disse vilkårene for bruk når som helst. Les gjennom vilkårene for bruk hver gang du besøker nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du den nyeste versjonen av vilkårene for bruk.

Om informasjonen på dette nettstedet

Dette nettstedet finansieres og drives av Medtronic Limited. Informasjonen på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon. Informasjonen du leser på dette nettstedet, kan ikke erstatte den kontakten du har med helsepersonell. Medtronic praktiserer ikke medisin og tilbyr ikke medisinske tjenester eller råd. Informasjonen på dette nettstedet skal ikke ansees som medisinske råd. Du bør alltid diskutere diagnoser og behandling med helsepersonell.

Helseinformasjon endres raskt. Det er derfor alltid best å få helsepersonell til å bekrefte informasjonen.

Dette nettstedet inneholder informasjon om produkter og behandlingsformer som er godkjent i Storbritannia, og det er beregnet for personer som er bosatt i Storbritannia. Hvis du er bosatt utenfor Storbritannia, kan det hende du finner informasjon på dette nettstedet om produkter eller behandlingsformer som ikke er tilgjengelige eller godkjent i ditt land.

Nuestros derechos de autor y marcas comerciales

Materialet på dette nettstedet tilhører eller er lisensisert til oss. Materialet er beskyttet av amerikanske og andre lover om opphavsrett. Det er noen viktige regler som gjelder for kopiering av dette materialet. Du kan sende materialet på dette nettstedet som e-post eller laste det ned eller skrive ut kopier, men bare til privat, ikke-kommersiell bruk. Når du sender materialet på dette nettstedet som e-post eller laster det ned eller skriver ut en kopi, må du også ta med alle merknader om opphavsrett og andre merknader som finnes i materialet, inkludert merknaden om opphavsrett nederst på siden.

Vi eier også navnene vi bruker på produktene og tjenestene våre på dette nettstedet, og disse navnene er beskyttet av varemerkelover i USA og andre land. Hvis det står ® etter et navn på nettstedet vårt, betyr det at varemerket er registrert i USA. Hvis det står ™ etter et navn på nettstedet vårt, betyr det at varemerket ikke er registrert. Alle varemerker tilhører de respektive eierne.

Det kan hende det gjelder spesielle regler for bruk av materiale på bestemte deler av dette nettstedet. Disse spesielle reglene vil være oppgitt i nærheten av materialet.

Hvis du bruker materialet eller varemerkene på dette nettstedet på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse vilkårene for bruk, bryter du avtalen med oss, og det kan hende du bryter lover om opprettsrett, varemerkelover og andre lover. I så fall fratar vi deg automatisk tillatelsen til å bruke dette nettstedet. Eiendomsretten til materialet forblir hos oss eller forfatterne av materialet på dette nettstedet. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt, forbeholdes.

Lenker til dette nettstedet og bruk av medtronic-merker

Du får herved en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig lisens til å lenke til dette nettstedet. Medtronic forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake denne lisensen generelt, eller retten du har til å bruke bestemte lenker. Hvis Medtronic trekker tilbake denne lisensen, samtykker du i at du straks skal fjerne og deaktivere alle eventuelle lenker til dette nettstedet.

Du samtykker i at du ikke skal presentere lenken til dette nettstedet på en slik måte at det forbindes med reklame eller oppfattes som en godkjenning av en organisasjon, et produkt eller en tjeneste. Du samtykker i at lenken ikke skal vises på et nettsted som det er rimelig å oppfatte som støtende, ærekrenkende, sjikanerende, svært fornærmende eller ondsinnet. Du kan ikke under noen omstendigheter inkludere dette nettstedet eller noe av innholdet i en ramme slik at det ser ut til at det tilhører ditt nettsted, eller kopiere deler av dette nettstedet til en server. Du samtykker i at du ikke skal vise eller bruke Medtronic-logoen eller -varemerket på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som ikke drives av Medtronic. Vi legger ut disse lenkene for å gjøre det enklere for deg, men vi gjennomgår, kontrollerer eller overvåker ikke materialet på noen andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for ytelsen til de nettstedene eller for dine forretninger med dem. Din bruk av andre nettsteder er underlagt de aktuelle nettstedenes vilkår for bruk, inkludert nettstedenes retningslinjer for personvern.

Disse nettstedene kan inneholde informasjon om bruk av medtronic-produkter eller -behandlingsformer som ikke har blitt godkjent i det landet du er bosatt i. Vi kontrollerer eller godkjenner ikke denne typen informasjon.

Tilbakemelding, kommentarer og ideer

Vi mottar gjerne tilbakemelding, kommentarer og ideer fra besøkende på dette nettstedet, men vi må understreke at all informasjon du sender via dette nettstedet, ansees å være ikke-personlig, ikke-fortrolig og ikke-privat (bortsett fra personopplysninger, slik den termen er definert i personvernerklæringen). Hvis du sender ideer, informasjon, forslag, knowhow eller teknikker eller materialer til oss via dette nettstedet, gir du med dette Medtronic en ubegrenset, royalty-fri og ugjenkallelig lisens til å bruke, kopiere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere dem i ethvert medium. Du samtykker også i at Medtronic står fritt til å bruke dem til et hvilket som helst formål.

Ingen garantier. Alt innhold på dette nettstedet leveres til deg "som det er," "som tilgjengelig". Medtronic fraskriver seg herved alle garantier av alle slag, enten uttrykte eller underforståtte, lovfestede eller andre garantier. Medtronic fremsetter ingen løfter eller garantier om at dette nettstedet skal kunne brukes uten avbrudd eller feil. Du er ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at alt innhold du henter fra dette nettstedet, er fritt for virus og all annen potensielt ødeleggende datakode.

Ansvarsbegrensning. Du samtykker i at verken medtronic eller noen person eller selskap som er tilknyttet medtronic, kan holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller materialet på dette nettstedet. Denne beskyttelsen dekker krav som er basert på garanti, kontrakt, erstatningskrav utenfor kontraktsforhold og annen juridisk teori. Denne beskyttelsen dekker medtronic, selskapets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og leverandører som er nevnt på dette nettstedet. Denne beskyttelsen dekker alle tap, inkludert, men ikke begrenset til, direkte eller indirekte, spesielle og tilfeldige skader, følgeskader, straffeerstatning ("exemplary damages" og "punitive damages"), personskader / erstatningsbetingende dødsfall, tapt fortjeneste eller erstatning som følge av tapte data eller forretningsavbrudd.

Andre regler for dette nettstedet

I tillegg til reglene i disse vilkårene for bruk og personvernerklæringen kan du være underlagt andre vilkår som gjelder når du bruker bestemte tjenester eller bestemt materiale på visse områder på dette nettstedet, for eksempel når du følger en lenke fra dette nettstedet. Les personvernerklæringen vår slik at du vet hvordan vi beskytter og bruker informasjon vi samler inn via dette nettstedet.

Hvis du bryter disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen på en måte som skader andre, samtykker du i at du skal holde Medtronic skadesløs for alt ansvar for den skaden.

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at den eneste rette domsmyndighet og rettskrets for enhver tvist med Medtronic, eller som på noen måte er knyttet til din bruk av dette nettstedet, er domstolene i Storbritannia. Videre godtar og samtykker du i bruk av personlig jurisdiksjon ved disse domstolene i forbindelse med en eventuell tvist der Medtronic eller selskapets tilknyttede selskaper, ansatte, ledere, styremedlemmer, agenter eller leverandører er involvert. Disse vilkårene for bruk er underlagt materiell rett i Norge, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.

Spørsmål, kommentarer og merknader

Medtronic kan formidle beskjeder til deg via elektronisk post, en generell merknad på dette nettstedet eller skriftlig korrespondanse som sendes i posten til den adressen du er registrert med hos Medtronic. Du kan gi Medtronic en beskjed ved å bruke funksjonen for å Contact Medtronic feature, eller på:

Medtronic Norge AS
Postboks 458
1327 Lysaker